Historie

     

 bartovice2.jpgbartovice3.jpg

     V roce 1983 u příležitosti oslav šedesátiletého trvání byla požárnímu sboru a ZO SPO Bartovice udělena medaile „Za zásluhy“. Dne 10.listopadu 1983 se členové požárního sboru Bartovice zúčastnily pohřbu členky paní Marie Kusákové. Členové zásahové jednotky museli opustit smuteční obřad a vyjet k požáru rodinného domku v Horních Datyních. V srpnu 1985 zásahová jednotka prováděla čerpání vody po silných a dlouhotrvajících deštích po dobu šesti dnů.

 Občané obce Bartovic se sešli dne 7.října 1923 v hostinci Josefa Bernatíka na schůzi, aby dohodli založení hasičského sboru. Schůzi zahájil hostinský Jan Bernatík, který přivítal všechny přítomné občany, starostu a náčelníka SDH ze Šenova, redaktora časopisu „Slezský hasič“, který současně zastupoval župu Slezskoostravskou, a jiné hosty. Karel Šmuk ve svém vystoupení vysvětlil potřebu hasičstva a poukázal na skutečnosti, že obec Bartovice je poslední obcí na Těšínsku, kde není zřízen hasičský sbor. Došlo k volbě osmičlenného přípravného výboru, jehož předsedou byl zvolen Josef Bernatík. Za činné členy hasičského sboru se přihlásilo 70 občanů Bartovic. Již 24.října 1923 byly členům předány legitimace, které obsahovaly rovněž stanovy. Dne 2.prosince 1923 se konala první valná hromada SDH Bartovice. Ze sedmnáctičlenného výboru byl starostou dobrovolného hasičského sboru zvolen Josef Bernatík a náčelníkem Josef Plesnivčak.

 rok 1932

     Z důvodu získání finančních prostředků na nákup hasičské výzbroje byl již 20.ledna 1924 konán první hasičský ples, jehož výtěžek byl 3 667 korun. Došlo k uzavření půjčky u spořitelního a záloženského spolku v Bartovicích ve výši 57 000 korun. V roce 1925 bylo započato se stavbou hasičské zbrojnice a věže pro sušení hadic. Dne 14.června téhož roku se konala výborová schůze již v nové hasičské zbrojnici. Následně byla od hraběte Larische ze Šenova zapůjčena ruční čtyřkolová stříkačka, kterou hasiči v roce 1930 vrátili. V roce 1926 byla zakoupena přenosná motorová stříkačka a koňský zbrojní vůz. Od roku 1935 byly v obci zřizovány vodní hydranty. V roce 1938 byl zakoupen starší automobil „ Walter“, který byl členy hasičského sboru přestavěn na zbrojní vůz. Dne 14.srpna 1938 bylo provedeno slavnostní předání zbrojního vozu do užívání. V roce 1938 byl zakoupen podvozek pod přenosnou motorovou stříkačku, která tímto byla schopna jízdy v přívěsu za zbrojním vozem.

rok 1924

bartovice1925.jpg
 
 
 rok 1926
 
rok 1927
 
rok 1938

     V době 2. světové války došlo k omezení činnosti Němci. V roce 1942 musel být veškerý hasičský majetek odevzdán obci, která pak zbývající dluh za hasiče musela zaplatit. Dne 21.června 1942 obce odprodala výzbroj i auto německým úřadům do Ostravy za 15 000 korun. Od tohoto dne byla činnost hasičského sboru Bartovice jen formální. Po osvobození se uskutečnila v červenci 1945 schůze, kde bylo členstvo seznámeno se škodami na majetku hasičského sboru. Musely být uvědomeny okolní hasičské sbory, že SDH Bartovice je bez hasičské techniky. V roce 1949 oslavil hasičský sbor 25.výročí založení a vytýčil si další úkoly. V roce 1953 došlo k přejmenování na požární sbor a místní jednotu ČSPO a k oslovování požárník. V té době byl kladen velký důraz na preventivní činnost. V letech 1950 – 1953 byla z výtěžku brigádnické činnosti a ze sběru druhotných surovin zakoupena dvoukolová motorová stříkačka DS 12 ve Slatiňanech.

 

     V roce 1953 byl požárnímu sboru Bartovice přidělen nový typizovaný požární automobil AS 16 – Praga RN. Družstvo mužů se začalo zúčastňovat soutěží požárních družstev. V roce 1964 došlo k rekonstrukci požární zbrojnice přístavbou umyvárny, šatny, skladu hadic, dílny a sklepu pro uložení paliva. V létech 1964 – 1965 byla vybudována vodní nádrž, dnešní koupaliště. V roce 1968 se družstvo mužů v okresní soutěži požárních družstev umístilo na 2.místě a mimo diplomu za umístění přebralo výstroj pro celé družstvo. Později bylo dodáno 500 metrů hadic, nová přenosná stříkačka PS 8 a byl vyměněn motor na požárním vozidle. V roce 1972 bylo započato s výcvikem mladých požárníků, kteří po dovršení osmnácti let posilují řady VPS a zásahové jednotky. S mladými požárníky, dnes hasiči, je pracováno dodnes. V roce 1982 požární vozidlo AS 16 – Praga RN po třicetiletém užívání bylo převedeno do Kabinetu požární ochrany města Ostravy. Náhradou byla přidělena starší cisternová stříkačka CAS 25 RTHP. V tomtéž roce došlo k další rekonstrukci požární zbrojnice, která byla prováděna postupně až do roku 1985. V roce 1987 byla provedena instalace ústředního topení.

     V období let 1987 až 1989 byla na požárním vozidle CAS 25 prováděna oprava motoru a celkový nátěr. V roce 1991 již hasičský sbor Bartovice zakoupil u Hasičské pojišťovny 10 akcií po 1 000 korunách. Od roku 1991 je konána pohárová soutěž na koupališti U Ještěrky, která je doposud každoročně pořádána. Byla zakoupena dvoukolová maringotka, která po úpravě slouží jako prodejní stánek občerstvení při různých akcích pořádaných  SDH. Byla uzavřena dohoda s ÚMOb Radvanice a Bartovice o vzájemné spolupráci při zabezpečování a plnění úkolů požární ochrany v obvodě, která je oboustranně plněna ku prospěchu obou stran. Od roku 1993 jsou do obvodních novin dodávány články a informace o činnosti a akcích SDH. Došlo ke zbourání staré již nevyhovující věže a k postavení nové. 

 

     V roce 1994 bylo dodáno požární vozidlo DVS 12 – Avia 30. JSDH byla v rámci poplachového plánu města Ostravy zařazena do JPO 3. Od 6. do 29. července 1997 byla JSDH nasazena na záchranné a likvidační práce při katastrofální povodni, která postihla horní část Bartovic a jiné obvody Ostravy. V roce 1998 SDH Bartovice oslavil 75. výročí založení. Stav členské základny je 76 členů, z toho 39 mužů, 26 žen a 11 mladých hasičů. Ženy ve SDH Bartovice jsou evidovány od založení sboru. Poprvé se družstvo žen zúčastnilo soutěže PS v roce 1999. V tomtéž roce došlo k dodání  renovované CAS 32 – Tatry 148 výměnou za CAS 25 a vozidlo Avia 30 bylo také zasláno k renovaci.
 

     V roce 2001 uvolnil ÚMOb Radvanice a Bartovice finanční prostředky na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Přístavba a opravy hasičské zbrojnice započaly v měsíci březnu s ukončením v měsíci květnu. Rekonstrukci prováděla stavební a obchodní firma KAVIS spol. s r.o.. Celkový objem prací činil 1 900 000 Kč. Členové SDH Bartovice odpracovali 2 115 brigádnických hodin. Slavnostní otevření hasičské zbrojnice se uskutečnilo v červnu 2001. JSDH Bartovice byla dodána renovovaná cisterna CAS 36 VVN – Tatra 815.

Městský obvod provedl v roce 2015 rekonstrukci hasičské zbrojnice ,která spočívala ve zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy. Celkové náklady na revitalizaci objektu činily cca 1 mil.Kč. V rámci rekonstrukce byla v budově vyměněná všechna původní dřevěná okna za moderní plastová a byl zateplen obvodový plášť  budovy.Dále byla během úprav rozšířena  a vyměněna vjezdové vrata garáže.  21.1.2016 jsme dostali nový automobil  DA 15 MB Sprinter .

 

 

 
zbrojnice
 
sprinter.jpgtatra.jpg

Rychlý kontakt

Adresa: U Statku 422/8
71700 Ostrava-Bartovice

E-mail: info@sdhbartovice.cz

Nejbližší akce

Fotogalerie

AlkáčAlkáč

Alena Vašková
LaňkaLaňka

Lenka Hanyášová
LuciusLucius

Lucie Matasová

Nejnovější aktuality

Hasičský ples 2023

Hasičský ples 2023

4. 1. 2023Hasičský ples 2023...

pokračování »

Denní soutěž 10. kolo MS Ligy

Denní soutěž 10. kolo MS Ligy

25. 8. 2020Rádi bychom Vás pozvali na naši denní soutěž v požárním útoku, pro bližší info klikněte na obrázek. Startovní pořadí je možno rezervovat dopředu od 21.8.2020  na tel. 724 748 196 ( Kateřina Válková) od 10:00 hod. pořadatelé si vyhrazují právo na změnu startovního pořadí. Čas přípravy 4 minuty. Soutěžní družstvo, které se nedostaví...

pokračování »