Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek sdhbartovice.cz (dále jen "sdhbartovice.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem sdhbartovice.cz je Sbor dobrovolných hasičů Bartovice, U Statku 422/8, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, IČ 64989747 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití sdhbartovice.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru sdhbartovice.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv sdhbartovice.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu sdhbartovice.cz.
 4. Na Stránkách sdhbartovice.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu sdhbartovice.cz.
 5. Veškerý obsah sdhbartovice.cz slouží pouze pro informaci. Obsah sdhbartovice.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah sdhbartovice.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na sdhbartovice.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na sdhbartovice.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu sdhbartovice.cz.
 7. Každý Uživatel užívá sdhbartovice.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu sdhbartovice.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním sdhbartovice.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování sdhbartovice.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na sdhbartovice.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na sdhbartovice.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím sdhbartovice.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na sdhbartovice.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na sdhbartovice.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 1. 2013
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2012, Petr Hanyáš

Rychlý kontakt

Adresa: U Statku 422/8
71700 Ostrava-Bartovice

E-mail: info@sdhbartovice.cz

Nejbližší akce

Fotogalerie

AlkáčAlkáč

Alena Vašková
LaňkaLaňka

Lenka Hanyášová
LuciusLucius

Lucie Matasová

Nejnovější aktuality

Smažení vaječiny a Den dětí

Smažení vaječiny a Den dětí

31. 5. 2018Dovolujeme si Vás pozvat na akci  s názvem Smažení vaječiny a Den dětí. Pozvánku si otevřete kliknutím na obrázek vlevo.   ...

pokračování »

Cvičení jednotky s technikou

Cvičení jednotky s technikou

19. 5. 2018Dne 19.5.2018 JSDH Bartovice absolvovala cvičení na místní vodní nádrži....

pokračování »